Väestönsuojan tarkastus

Väestönsuojan laitteisto ja varusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne saadaan otettua käyttöön 72 tunnissa (Pelastuslaki 379/2011, 76 §). Jotta suoja saataisiin tässä ajassa käyttöön, tulisi se tarkastaa säännöllisin väliajoin. Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulisi tarkastaa ja huoltaa 10 vuoden välein (Sisäasiainministeriön asetus 506/2011, 20 §) Tarkastuksesta tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, josta selviää tarkastuksen yhteydessä havaitut mahdolliset puutteet ja ongelmat.

Alle on listattu uudemman S1-luokan väestönsuojan tarkastukseen liittyvät kohdat.

 

1. Suojan opasteet

Suojaan ohjaavat opasteet ja oven opaste tulisi olla asennettuna. On mahdollista, että opasteet ovat vielä väestönsuojan varusteiden joukossa.

DSCN8937.jpgDSCN7932.jpg


2. Suojan ovi

Oven tulisi olla asennettuna paikalleen ja sen tulisi sulkeutua sekä salpautua. Joissain tapauksissa oven eteen rakennettu tilapäinen lattia joudutaan purkamaan, jotta ovi saadaan suljettua. Lukitussalpojen tulisi liikkua ääriasentoihin sekä "auki-kiinni" -merkinnät tulisi löytyä oven sisäpuolelta salpojen kohdalta. Tiivisteiden kunto tarkastetaan, niiden tulisi olla kimmoisia, paikallaan ja yhtenäisiä.

DSCN9821.jpg


3. Sulkuteltta

Suojasta löytyy sulkuteltta. Sulkuteltan kehyksen rimoitus tarkastetaan, sen tulisi olla paikallaan, yhtenäinen ja tiivis. Kehyksen yli tai läpi ei ole tehty sähkövetoja.

DSCN9822.jpg


4. Antenni- ja puhelinliitäntä

Rasioiden kunto tarkastetaan. Puhelinliitäntä voidaan myös korvata GSM-vahvistimella.

DSCN9451.jpg 

5. Sähkölaitteet

Sähkölaitteiden ja valaisimien kunto tarkastetaan pintapuoleisesti. Jos sähkökeskus on tulppasulakkeilla varustettu, olisi sieltä hyvä löytyä varasulakkeet myös.

DSCN7938.jpgDSCN0430.jpg 

6. Vesijohtolaitteet

Vesipiste ja sen sulkujen toiminta tarkastetaan. Sulkujen tulisi liikkua vaivatta eikä liitoksissa saisi olla vuotoa.

IMG_20160224_141743.jpgIMG_20160224_153003.jpg


7. Viemärilaitteet

Padotuskaivon tulisi olla kuiva ja tyhjä tavarasta. Padotusventtiilin kääntöpyörä on paikallaan, lukitussokka on asennettu paikalleen ja kääntöpyörä pyörii vaivatta molempiin suuntiin.

DSCN9080.jpgDSCN9095.jpg


8. Suojahäkki

Suojahäkissä ei tulisi olla mitään muuta tavaraa, kuin väestönsuojan omat varusteet. Häkin tulisi olla lukittuna ja lukkoon pitäisi löytyä avaimet (väestönsuojanhoitajalta, kiinteistöhuollolta ja/tai isännöitsijältä).

DSCN8030.jpg


9. Poistumisluukku- ja käytävä

Poistumisluukun tulisi sulkeutua ja salpautua. Tiiviste on kimmoisa, ehjä ja yhtenäinen. Poistumiskäytävässä ei ole vettä eikä tavaraa. Jos käytävästä löytyy kuolleita hiiriä ja lintuja, niin ilmantulokanavasta tai -putkesta puuttuu verkko.

DSCN9832.jpg


10. Ylipainemittari

Ylipainemittari on ehjä ja siinä on riittävästi manometrinestettä. Mittarin läheisyydestä löytyy myös varaneste- ja täyttöpullo.

DSCN9482.jpg


11. Suojapuhallin

Puhallin käynnistyy ja koneisto pyörii oikeaan suuntaan. Ilmanvirranmittari on ehjä ja toimii. Puhaltimen läheisyydestä löytyvät työkalusarja, käynnistyskampi ja käyttöohjeet.

DSCN8130-1.jpg 

12. Paineventtiili

Paineventtiilin pyörä liikkuu ääriasentoihin ja toimii.

paineventtiili.jpg 

13. Erityissuodatin

Suodatin on paikallaan, eikä sitä ole asennettu käyttötilaan. Suodattimen sinetit ovat paikallaan eivätkä ole turvonneet tai murtuneet.

DSCN3137.jpg 

14. Liitososat

Suojapuhaltimen ja jakokanaviston välinen joustava liitin on ehjä ja paikallaan.

joustava.jpg


15. Ilmanjakokanavisto

Kanavisto on asennettu paikalleen ja on tukevasti kiinni katossa. Tuloilmaventtiilit toimivat ja ovat asennettu oikein päin. Kanaviston tulisi olla myös puhdas liasta ja pölystä.

DSCN0151.jpgDSCN5249.jpg


16. Ilmantuloputkisto

Ilmantuloputken ehjyys tarkastetaan silmämääräisesti. Jos putkistoa ei ole asennettu paikalleen, niin se tulisi löytyä väestönsuojasta.

Ilmatuloputki.jpg

 

17. Ilmanvaihdon sulkulaitteet

Suojasta löytyy tarvittava määrä sulkulevyjä ja levyjen tiivisteitä sekä levyihin riittävä määrä pultteja.

DSCN0214.jpg


18. Ylipaineventtiilit

Ylipaineventtiilin lukitusruuvi pyörii molempiin ääriasentoihin. Venttiili toimii (tämän voi testata ylipaineistamalla suojan) ja venttiilin tiiviste on paikallaan.

DSCN8943.jpg


19. Käymäläkomerot

Kuivakäymälävarusteet löytyvät väestönsuojasta ja ovat ehjiä.

DSCN8018.jpgDSCN8951.jpg


20. Rakenteelliset järjestelyt

Suojan rakenteissa ei ole halkeamia tai kosteusvaurioita. Suojan lämpötila tulisi olla +10°C - +20°C välissä eikä sen tulisi nousta normaalioloissa yli +25°C. Suojassa ei saisi myöskään olla epänormaalin kosteaa.

 

21. Tiiveyskoe

 1. Tarkasta tiivisteiden ja venttiilien kunto
 2. Sulje suojan ovi ja hätäpoistumisluukut sekä normaaliolojen ilmanvaihto sulkulevyillä
 3. Sulje ylipaineventtiilit
 4. Sulje viemärin padotusventtiili
 5. Sulje ilmanvaihtolaitteessa oleva paineventtiili
 6. Nollaa ylipainemittarin manometrineste on nollakohtaan. Lisää tarvittaessa manometrinestettä.
 7. Tarkista, että IV-laitteistossa on öljyä
 8. Käännä IV-laitteiston vaihdin "TIIVEYS"-asentoon
 9. Käynnistä puhallin.
 10. Avaa paineventtiiliä kunnes ilmanvirranmittari osoittaa 150m3/h (=20m3/h ilmaputken kuristimesta johtuen)
 11. Ylipainemittarin tulee osoittaa vähintään lukemaa 100Pa (10mmvp)
 12. Ellei paine nouse 100Pa, suoja ei ole tiivis ja vuotaa. Etsi vuotokohta. Yleensä syy löytyy tarkastamalla ovet, hätäpoistumisluukut, läpiviennit, padotusventtiilit, ylipaineventtiilit ja niiden tiivisteet.

 

22. Varusteinventaario

Väestönsuojan varusteet inventoidaan suoja-alan / suojattavan henkilömäärän mukaisesti. Suurin osa varusteista pysyy kunnossa, kunhan kosteus tai muut haitalliset olosuhteet eivät pääse niihin vaikuttamaan. Osalla varusteista on rajattu käyttöikä esim.

 • Joditabletit säilyvät kolmesta viiteen vuoteen
 • Vedensäilytysaine säilyy viisi vuotta
 • Suojanaamari säilyy kunnossa noin 25 vuotta
 • Suojanaamarin suodatinosa säilyy 10 vuotta
 • Osalla ensiapuvälineistä on erikseen määritetty käyttöikä, viimeinen käyttövuosi tulisi selvitä pakkauksesta

DSCN8955.jpg

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Väestönsuojelun ensimmäiset askeleet

1915 Württembergin herttua Albrechtin johtamat Saksan keisarikunnan joukot tekivät historiaa...

Kiinteistöturvallisuus
8 min read

Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma

Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma on työkalu väestönsuojan käyttökuntoon laittamiseksi...

Väestönsuojelu
8 min read

Tiedolla johtaminen käytännössä: 3 esimerkkiä eri toimialoilta

Puhuimme viimeksi asioista, jotka saattavat muodostua tiedolla johtamisen esteiksi, sekä annoimme...

Tiedolla johtaminen
8 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.