Käyttökokemuksia Pelsu Pelastussuunnitelmasta

Angela on Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan opiskelija, joka suorittaa työharjoitteluaan Plan Brothersissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa asiakkaan pelastussuunnitelmien siirtäminen Pelsu Pelastussuunnitelma -palveluun. Angela kirjoittaa oppikokemuksistaan.

Pelsu Pelastussuunnitelma -verkkopalvelu mahdollistaa pelastussuunnitelmien verkkoon siirtämisen selkeällä ja helpolla tavalla. Palvelun käyttö on melko yksinkertaista ja selkeää, sillä Pelsu Pelastussuunnitelma on jaettu aiheiden mukaisiin kohtiin ja pelastussuunnitelman saa valmiiseen muotoon täyttämällä Pelsu Pelastussuunnitelma palvelun lomakkeet.

 

Pelastussuunitelman siirto verkkoon

Oman kokemukseni mukaan Pelsu Pelastussuunnitelman käyttäminen ja pelastussuunnitelman verkkoon siirto onnistuu pääosin ilman esitietoja tai opastusta ohjelman käytössä. Pelsu itse opastaa käyttäjää jonkin verran, sillä se sisältää ohjeita ja esimerkkejä täytettävistä tiedoista.

Pelsun käyttöön ensimmäisiä kertoja kului omalla kohdallani melko paljon aikaa. Pelsu pelastussuunnitelma sisältää 13 pääkohtaa ja jokainen näistä useita alakohtia, joten alussa aikaa kuluu muun muassa sisällön opetteluun. Pelastussuunnitelman verkkoon siirrossa joutuu usein hyppäämään kohdasta toiseen, tämänkin vuoksi aluksi on haastavaa muistaa minkä pääkohdan alta tietyn kohdan löytää.

 

Tietojen tärkeyserot ja termien tunnistaminen

Itselleni muodostui aluksi haasteeksi se, etten ollut tietoinen syötettävien tietojen tärkeyseroista ja siitä että osa yleisohjeista löytyy ohjelmistosta valmiina. Täten ihan kaikkea ei ole tarpeellista siirtää paperimuotoisesta pelastussuunnitelmasta Pelsu pelastussuunnitelmaan. Kun palaa Pelsu etusivulle, se ilmoittaa pelastussuunnitelman kohdalla mitkä tiedot puuttuvat, tästä voi vielä tarkistaa ja muokata suunnitelmaa tarvittaessa.

Kun käytin Pelsu-pelastussuunnitelmaa, huomasin että tiettyjen termien tunnistaminen ja toisistaan erottaminen oli minulle haasteellista. Esimerkkinä tästä voisin mainita termit palovaroitin ja paloilmoitin, jotka itse sekoitin keskenään aluksi. Turvallisuusalalla tai kiinteistöalalla pidempään työskennelleelle tämä ei välttämättä tuota vaikeuksia.

 

Tarkistus ja muokkaus

Pelsu Pelastussuunnitelman käytössä minulle haastavinta alussa oli se, että Kiinteistön ominaisuudet, Rakennukset ja Kiinteistön tilat -kohtiin pystyy syöttämään samoja tietoja esimerkiksi laitteista. Ohjaajani ansiosta ymmärsin kuitenkin, että ainakin omissa kohteissani kaikki tiedot oli hyvä kirjoittaa Kiinteistön ominaisuudet -kohtaan.

Pelsussa on ominaisuus, josta näkee miltä valmis pelastussuunnitelma näyttää. Siitä voi tiedot vielä tarkistaa ja tarvittaessa muokata ohjelmassa.

Henkilökohtaisesti sain Pelsu Pelastussuunnitelman käyttöön hyvän opastuksen ja käytettävässäni oli ohjaaja, jolta jouduinkin kysymään verkkopalvelun käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

New Call-to-action


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Väestönsuojelun ensimmäiset askeleet

1915 Württembergin herttua Albrechtin johtamat Saksan keisarikunnan joukot tekivät historiaa...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Väestönsuojan tarkastus

Väestönsuojan laitteisto ja varusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne saadaan otettua...

Väestönsuojelu
8 min read

Tiedolla johtaminen käytännössä: 3 esimerkkiä eri toimialoilta

Puhuimme viimeksi asioista, jotka saattavat muodostua tiedolla johtamisen esteiksi, sekä annoimme...

Tiedolla johtaminen
8 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.