Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma

Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma on työkalu väestönsuojan käyttökuntoon laittamiseksi viranomaismääräyksen jälkeen. Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma sisältää tarvittavat tiedot väestönsuojan laitteista ja niiden käytöstä, jotta kouluttautumaton henkilö pystyy ottamaan väestönsuojan käyttöön. Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma toimii myös työkaluna väestönsuojan hoitajalle, jos tällainen on nimetty.

Väestönsuojat rakennetaan suojaamaan väestöä sodan, mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, radioaktiivisen laskeuman tai muun vastaavan uhatessa. Suojat antavat suojaa myös sortumilta, räjähdyspaineelta sekä sirpaleilta. Väestönsuojiin suojaudutaan pääsääntöisesti vain valmiustilassa tai puolustustilassa. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta. Väestönsuojan toimintaedellytysten varmistamiseen kuuluu kunnossapidosta ja suojan varusteista huolehtimisen lisäksi myös väestönsuojan käyttötavan etukäteissuunnittelu.

Laki ei määrää nimeämään väestösuojan hoitajia, mutta pelastuslaitokset suosittelevat, että sellainen nimettäisiin. Hänen ja hänen apulaistensa vastuulla on suojan toimintakunnossapito ja tarvittaessa väestönsuojan käyttöönoton johtaminen. Väestönsuoja, sen laitteisto ja varusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne saadaan otettua käyttöön 72 tunnissa (Pelastuslaki 379/2011, 76 §).

Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelmassa on kuvattu tarvittavat toimenpiteet, joilla suoja saadaan muutettua normaaliolojen käytöstä väestönsuojakäyttöön soveltuvaksi. Tyypillisesti tarvittaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa asukkaiden irtaimistomateriaalin siirtäminen ja rakenteiden purkaminen (esimerkiksi varastokomerot) sekä pienimuotoiset rakennustyöt (esimerkiksi käymäläkomerot).

Alla on avattu niitä toimenpiteitä, jotka liittyvät väestönsuojan käyttöönottoon.

 

1. Väestönsuojan tyhjentäminen

Suojasta poistetaan kaikki tarpeeton materiaali. Väestönsuojan tyhjentämistä johtaa väestönsuojanhoitaja tai hänen sijaisensa. Kiinteistön asukkaat tai työntekijät toimivat apuna tässä työssä. Lähtökohtaisesti asukkaiden ja työntekijöiden irtaimisto siirretään heidän omiin tiloihinsa. Tyhjentämisen aikana voidaan myös joutua tyhjentämään väestönsuojasta tavaroita, joiden omistajat eivät ole paikalla. Näille tavaroille tulee varata oma paikka.

 

2. Purkaminen

Suojasta puretaan pois kaikki väestönsuojakäytölle tarpeettomat rakenteet ja laitteet. Myös kaikki tärähdyksille alttiit rakenteet puretaan. Kulkuaukkoihin asennetut tilapäiset ovet ja muut rakenteet irrotetaan. Suojan oven edustalla mahdollisesti oleva tilapäislattia puretaan.

 

3. Rakentaminen

Suojassa olevat työkalut, varusteet, käyttö- ja huolto-ohjeet tarkistetaan. Suojalle opastavat reittiopasteet asennetaan paikoilleen. Ovet ja luukut asennetaan paikalleen. Jos suojassa ei ole sulkuhuonetta, suojan sisääntulon yhteyteen kiinnitetään sulkuteltta. Puretuista varastokomeroiden osista rakennetaan kerrossängyt, jollei sellaisia ole hankittu erikseen varusteisiin.

 

4. Ilmanvaihto / Tiiveystarkastus

Väestönsuojan ilmanvaihtokanavat, paineventtiilit, ylipaineventtiilit, suoja-puhaltimet tai ylipainemittarin mittaputki tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistetaan roskista. Normaaliajan ilmanvaihtoaukot suljetaan tiiviisti sulkulaitteilla. Suojapuhaltimen kunto tarkistetaan, laitteistoon lisätään tarvittaessa öljyä ja ylipainemittariin lisätään tarvittaessa manometrinestettä. Suojalle tehdään tiiveyskoe.

 

5. Vesi-, lämpö- ja jätehuolto

Kaikkien vesi-, lämpö- ja viemäriputkien venttiilien toiminta tarkastetaan. Varavesisäiliöiden kunto sekä puhtaus tarkistetaan ja ne täytetään. Viemärien sulkuventtiilien toiminta tarkistetaan. Käymäläkomerot asennetaan paikalleen ja kuivakäymäläkalusteiden kunto tarkistetaan.

 

6. Sähkö / valaistus

Suojan sähkölaitteiden päävarokkeiden, valaisimien, katkaisijoiden ja seinäpistorasioiden kunto tarkistetaan. Mahdollisten varavoimakoneiden ja puhaltimen kunto tarkistetaan. Varavalaisimien paristot testataan.

 

7. Viestiyhteydet

Antenni- ja puhelinyhteydet tarkistetaan, suoja varustetaan radiolla ja puhelimella. Matkapuhelimien viestiyhteydet testataan suojan sisältä.

 

8. Suojan alueet

Suojan tilat jaetaan oleskelualueisiin ja toimintapaikkoihin. Tiloihin hankitaan tai rakennetaan tarpeellinen määrä istuimia, pöytiä ja sänkyjä.

 

9. Kotivara

Asuinrakennusten väestönsuojissa suojautumisen aikana tarvittavat ruokatarvikkeet, lääkkeet ja välineet jokainen asukas tuo kotoaan.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Väestönsuojan tarkastus

Väestönsuojan laitteisto ja varusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne saadaan otettua...

Väestönsuojelu
8 min read

SPPL: Eikö väestönsuojat voitaisi poistaa?

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Tapio Stén totesi FinnSec-messujen...

Kiinteistöturvallisuus
2 min read

UKK - Väestönsuojat

Asiantuntijamme vastaanottavat usein väestönsuojiin liittyviä kysymyksiä. Miten eri väestönsuojan...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.