UKK - Väestönsuojat

Asiantuntijamme vastaanottavat usein väestönsuojiin liittyviä kysymyksiä. Miten eri väestönsuojan luokat eroavat toisistaan? Miten usein väestönsuoja tulee huoltaa ja kuka sen saa tehdä? Lue alta vastaukset yleisimpiin väestönsuojia käsitteleviin kysymyksiin.


Mikä on asuinrakennukseni suojaluokka?


1954-1959 vuosien aikana rakennetut väestönsuojat ovat sirpalesuojia, sillä näistä puuttuu erillinen ilmansuodatusjärjestelmä. 1960-1971 välillä rakennetut suojat kuuluvat B- tai C-suojaluokkaan. Niissä ilmansuodattimena toimii hiekkasuodatusjärjestelmä tai hiekkasuodatusjärjestelmä yhdistettynä erityissuodattimeen. Vuoden 1991 jälkeen rakennetut väestönsuojat jaetaan K, S1, S2, S3 ja S6-luokkiin. Asuinrakennuksien suojat ovat yleisimmin S1-suojaluokan suojia. K-luokan eli kevennetyn suojaluokan suojia rakennettiin 1990-luvun alussa erityisesti pienehköihin kohteisiin.

S2-luokan suojia käytetään usein liikerakennuksissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa sekä muissa vastaavissa rakennuksissa. S3 on raskas teräsbetoninen väestönsuoja tai kevytrakenteinen kalliosuoja ja S6-luokan suojat ovat suuria kalliosuojia. Näitä luokituksia käytetään yleisissä väestönsuojissa.

Lähde: http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Vaestonsuojelu/Vaestonsuoja

Miten usein väestönsuoja tulee huoltaa?


Väestönsuojat ja niihin liittyvä laitteisto on suositeltavaa huoltaa ja testata vähintään kerran vuodessa. Suojien hoidossa ja huollossa tulee ottaa huomioon väestönsuojan tiiveys, joka ei saa heikentyä toimenpiteiden seurauksena.

Lähde: Pelastuslaki 3. luku 12 §

Lähde: http://www.spek.fi/loader.aspx?id=26bdabd5-3ec5-46d0-9d0a-41b92de138be


Kuka väestönsuojia saa huoltaa?


Huollon voi tehdä kiinteistön huollosta vastaava taho. Jos suojalle on erikseen nimetty hoitaja, on suositeltavaa että hän osallistuu huoltoon.

Lähde: http://www.spek.fi/loader.aspx?id=26bdabd5-3ec5-46d0-9d0a-41b92de138be


Miten usein väestönsuojan tiiveyskoe tulee suorittaa?


Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee pystyä säilyttämään tilassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämän varmistamiseksi väestönsuojan laitteistolle tulee suorittaa tiiveyskoe vähintään 10 vuoden välein. Kokeesta tulee laatia päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan alueen vastuulliselle pelastusasemalle.

Lähde: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-584


Tarvitaanko tiiveyskokeen suorittamiseen pätevyys? Jos tarvitaan, niin kuka pätevyyden todentaa?


Uusi pelastuslaki ei enää velvoita pelastuslaitosta tekemään tiiveyskoetta. Tarkastuksen ja huollon suorittajilla tulee kuitenkin olla riittävä koulutus ja kokemus. Pätevyydestä ei tällä hetkellä ole säädetty tarkemmin.

Lähde: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-584


Väestönsuojat 
on osa blogisarjaamme, jonka keskiössä on kiinteistötekniikan turvallisuus. Tutustu myös blogisarjan muihin osiin.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous asiantuntijapalveluistamme. Tilaa myös aiheesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Palokatkot

Mikä on palokatko ja mihin niitä tarvitaan? Mitä erilaisia palokatkomateriaaleja ja tyyppejä...

Paloturvallisuus
3 min read

Alkusammuttimet

Työpaikallani on vain yksi sammutin, riittääkö se? Huvipurressani on käsisammutin, tarvitsenko...

Paloturvallisuus
3 min read

Kaasusammutusjärjestelmät

Asiantuntijamme saavat aika ajoin kaasusammutusjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. Tähän...

Turvallisuus
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.