Kaasusammutusjärjestelmät

Asiantuntijamme saavat aika ajoin kaasusammutusjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. Tähän blogikirjoitukseen on poimittu vastaukset näistä yleisimpiin.

 

Kuinka usein kaasusammutusjärjestelmä pitää testata?


Automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Asuinrakennuksiin asennetuilla automaattisilla sammutus- sekä kaasusammutuslaitteistoilla tarkastusväli voi kuitenkin olla neljä vuotta. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen ajankohta määräytyy laitteiston käyttöönottoajankohdasta.

Kunnan pelastusviranomainen voi pidentää tarkastusväliä enintään kahdella vuodella, jos laitteiston toimintakunto voidaan muutoin taata kunnan pelastusviranomaisen riittäväksi katsomalla tavalla. Kunnan pelastusviranomainen voi vastaavasti myös lyhentää tarkastusväliä tai määrätä ylimääräisiä tarkastuksia laitteistoille, joiden toimintakunnon varmistamiseen on erityistä syytä.

Lähde: Sisäministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista N:o SM-1999-967/Tu-33.

 

Mitä erilaisia sammutuskaasuja on käytössä?


Sammutusaineina käytetyt kaasut voidaan jakaa niiden toimintaperiaatteen mukaan inertteihin (reagoimattomat) ja halogenoituihin hiilivetyihin (osa tai kaikki vetyatomit korvattu fluorilla ja/tai kloorilla). Inertit kaasut voidaan jakaa edelleen jalokaasuihin (esim. argon ja helium) ja kemiallisesti passiivisiin kaasuihin (esim. hiilidioksidi ja typpikaasu).

Lähde: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2290.pdf

 

Mitkä sammutuskaasut ovat haitallisia ihmisille?


Halogenoitujen hiilivetyjen hajoamistuotteena syntyvä fluorivety (HF) on erittäin myrkyllinen kaasu, joka syövyttää jopa lasia. Lyhytaikaisen altistuksen seurauksena fluorivety syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Suuremmille pitoisuuksille altistuminen voi johtaa jopa kuolemaan.

Muutkin sammutuskaasut, kuten typpi, argon, hiilidioksidi ja helium ovat korkeissa pitoisuuksissa terveydelle haitallisia.

Lähde: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2290.pdf

 

Miten tulee toimia, kun kaasusammutus aktivoituu?


Lähes kaikki 
sammutuskaasut ovat terveydelle haitallisia. Tästä syystä tilasta, jossa kaasusammutus aktivoituu, on poistuttava poistumisreittiä pitkin välittömästi. Tilaan, jossa kaasusammutus on aktivoitunut, ei saa myöskään palata ennen asiantuntijan lupaa.

Lähde: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2290.pdf

 

Kuka järjestelmiä huoltaa ja tarvitaanko huoltoon pätevyys?


Asennusliikkeen on nimettävä huoltotöitä varten vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla turvatekniikan keskuksen antama vastuuhenkilön pätevyystodistus, joka on voimassa enintään 5 vuotta.

Lähde: Sisäministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista N:o SM-1999-967/Tu-33. § 6.

 

Kaasusammutusjärjestelmät on osa blogisarjaamme, jonka keskiössä on kiinteistötekniikan turvallisuus. Tutustu myös blogisarjan muihin osiin.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous asiantuntijapalveluistamme. Tilaa myös aiheesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Sprinklerijärjestelmät

Kiinteistötekniikan turvallisuudesta laatimamme blogisarja saa jatkoa ja tällä kertaa käsiteltävänä...

Kiinteistöturvallisuus
4 min read

Ilmanvaihtolaitteistot

Tarvitaanko IV-hätäseis-painikkeen käyttöön jokin pätevyys vai voiko sitä käyttää kuka tahansa?...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Autosuojat

Mitä erilaisia autosuojia on ja mitkä ovat niiden erot? Mitä saan säilyttää autosuojassa?...

Kiinteistöturvallisuus
4 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.