Savunpoistojärjestelmät

Asiantuntijamme saavat jatkuvasti kiinteistötekniikan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Yksi kysymyksiä herättävistä aiheista on savonpoistojärjestelmät. Tähän blogikirjoitukseen on poimittu vastaukset yleisimmin esiin nouseviin kysymyksiin.

Kuinka usein savunpoistojärjestelmä pitää testata, huoltaa ja tarkastaa?

 

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan savunpoistolaitteet on pidettävä toimintakuntoisena, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 12 §:n nojalla rakennuksen omistaja ja haltija. Savunpoistolaitteiden asennus- ja huoltotoiminta tai tarkastus ei ole vastaavalla tavalla säädeltyä kuin paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoilla.

Savunpoistolaitteiston huollosta vastaavan henkilön tulee suorittaa säännöllisesti valvontatarkastuksia laitteiston tarkastusohjeen mukaisesti. Tarkastusten väli tulisi ohjeen RIL 232-2012 mukaan olla enintään puoli vuotta.

Savunpoistolaitteisto tulee ohjeen RIL 232-2012 mukaan tarkastaa kokonaisuudessaan vähintään kerran vuodessa. Joidenkin valmistajien ohjeet voivat edellyttää myös tiheämpää tarkastusväliä.

Lähteet:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Pelastustoimen-laitteet/Savunpoistolaitteet/
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=bd04d95d-0803-4ff5-87ae-3c987b6e0703


Kuka vastaa järjestelmän huollosta? Tarvitaanko huoltoon pätevyyttä? Jos tarvitaan, niin kuka todentaa pätevyyden?

Savunpoistolaitteita voivat huoltaa kiinteistön omat kyseiseen tehtävään koulutetut henkilöt tai savunpoistolaitteistoihin perehtyneet asennus- ja huoltoliikkeet. Jälkimmäisten kohdalla huoltotehtävistä laaditaan sopimus. Tällöin kyseinen huoltoliike sitoutuu sovituin väliajoin tekemään tarkastukset ja huollot laitteiston huoltosuunnitelman mukaisesti.

Lähde:
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=bd04d95d-0803-4ff5-87ae-3c987b6e0703


Kuka savunpoistojärjestelmää saa käyttää?

 

Savunpoistojärjestelmää käytetään vain palokunnan toimesta tai luvalla, mutta joissain tapauksissa se voidaan ohjelmoida laukeamaan myös automaattisesti. Järjestelmää ei saa missään nimessä käynnistää hätätilanteessa luvatta, sillä väärään aikaan laukaistu savunpoisto voi jopa vaikeuttaa pelastustoimintaa.

Lähde:
http://paloturvallisuus.info/portals/2/Materiaalit/Perehdyttajan_opas.pdf

 

Savunpoistojärjestelmät on osa blogisarjaamme, jonka keskiössä on kiinteistötekniikan turvallisuus. Tutustu myös blogisarjan muihin osiin.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous asiantuntijapalveluistamme. Tilaa myös aiheesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Poistumisreitit

Kuinka monta uloskäytävää rakennuksessa täytyy olla? Mikä on suurin sallittu matka...

Kiinteistöturvallisuus
4 min read

Kaasusammutusjärjestelmät

Asiantuntijamme saavat aika ajoin kaasusammutusjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. Tähän...

Turvallisuus
4 min read

UKK - Väestönsuojat

Asiantuntijamme vastaanottavat usein väestönsuojiin liittyviä kysymyksiä. Miten eri väestönsuojan...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.