Sprinklerijärjestelmät

Kiinteistötekniikan turvallisuudesta laatimamme blogisarja saa jatkoa ja tällä kertaa käsiteltävänä ovat sprinklerijärjestelmät. Lue alta vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, joita asiantuntijamme aiheesta saavat.


Mitä erilaisia sprinkleriluokkia on olemassa ja kuinka ne eroavat toisistaan?


Sprinkleriluokka valitaan kiinteistön käyttötavan mukaan.

Sprinkleriluokat:

  • LH (light hazard) = kevyt sprinkleriluokka, jota käytetään kohteissa, joissa on pieni palovaara
  • OH (ordinary hazard) = normaali sprinkleriluokka, jota käytetään kohteissa, joissa on normaali palovaara
  • HH (high hazard) = raskas sprinkleriluokka, jota käytetään kohteissa, joissa on suuri palovaara
  • HHP (high hazard process) = raskas sprinkleriluokka, jota käytetään tuotannollisissa kohteissa, joissa on suuri palovaara

Sprinklerijärjestelmät käyttävät joko normaali-, spray- tai sivusprinklereitä. Sprinklereiden herkkyyden tulee olla luokkaa nopea, lukuun ottamatta vähintään 500 m2 suurissa tai vähintään 5 m korkeissa tiloissa, joissa luokkiin erikois- ja standardi A kuuluvat sprinklerit ovat myös hyväksyttäviä.

Lähde: Sprinklerilaitteistot suunnittelu ja asentaminen CEA 4001:2007-06 (fi). S. 24 ja 133.

http://www.tukes.fi/Tiedostot/pelastustoimen_laitteet/aineisto/sprinklerilaitteistot_suunnittelu.pdf


Kuinka usein sprinklerijärjestelmä pitää testata ja huoltaa?


Automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Asuinrakennuksiin asennetuille automaattisille sammutuslaitteistoille sekä kaasusammutuslaitteistoille tarkastusväli voi kuitenkin olla neljä vuotta. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen ajankohta määräytyy laitteiston käyttöönottoajankohdasta.

Kunnan pelastusviranomainen voi pidentää tarkastusväliä enintään kahdella vuodella, jos laitteiston toimintakunto voidaan muutoin taata kunnan pelastusviranomaisen riittäväksi katsomalla tavalla. Kunnan pelastusviranomainen voi vastaavasti lyhentää tarkastusväliä tai määrätä ylimääräisiä tarkastuksia laitteistolle, jonka toimintakunnon varmistamiseen on erityistä syytä.

Lähde: Sisäministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista N:o SM-1999-967/Tu-33. Pykälä 12.


Kuka sprinklerijärjestelmiä saa huoltaa? Tarvitaanko huoltoon pätevyys? Jos tarvitaan, niin kuka todentaa pätevyyden?


Asennusliikkeen on nimettävä huoltotöitä varten vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla turvatekniikan keskuksen antama vastuuhenkilön pätevyystodistus, joka on voimassa enintään 5 vuotta.

Lähde: Sisäministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista N:o SM-1999-967/Tu-33. Pykälä 6.

 

Sprinklerijärjestelmät on osa blogisarjaamme, jonka keskiössä on kiinteistötekniikan turvallisuus. Tutustu myös blogisarjan muihin osiin.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous asiantuntijapalveluistamme. Tilaa myös aiheesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Alkusammuttimet

Työpaikallani on vain yksi sammutin, riittääkö se? Huvipurressani on käsisammutin, tarvitsenko...

Paloturvallisuus
3 min read

Poistumisreitit

Kuinka monta uloskäytävää rakennuksessa täytyy olla? Mikä on suurin sallittu matka...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Ilmanvaihtolaitteistot

Tarvitaanko IV-hätäseis-painikkeen käyttöön jokin pätevyys vai voiko sitä käyttää kuka tahansa?...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.