Vaarojen tunnistuksen perusteet

Vaarojen tunnistaminen tarkoittaa toimintaympäristön, oman toiminnan, luonnon sekä inhimillisten tekijöiden vaaraa aiheuttavien ominaisuuksien tai tapahtumien löytämistä. Inhimilliset tekijät voidaan vielä jakaa tahattomiin ja tahallisiin.

Turvallisuustyössä, kuten omatoimisessa varautumisessa, ensimmäisenä askeleena on vaarojen tunnistus. Turvallisuusalalla viisaus kuuluu, että et voi varautua siihen, mitä et ole tunnistanut. Ohessa esimerkkejä erityyppisistä vaaroista:

  1. Vaaran paikka: hiekoittamaton jäinen pihatie
  2. Vaaraa aiheuttava toiminto: rokkikonsertin pyrotekniikka
  3. Luonnon aiheuttama vaara: tulva tai uhkaava eläin
  4. Ihmisen aiheuttama tahaton vaara: liesitason päälle jättäminen
  5. Ihmisen aiheuttama tahallinen vaara: roska-astian sytyttäminen

 

Vaarojen tunnistamisen työkaluja

Vaarojen tunnistus on parhaimmillaan laajasti toiminnan ja toimintaympäristön ihmisiä osallistavaa yhteistä havainnointia ja pohdintaa. Tähän voidaan käyttää apuna erilaisia asiasanalistoja, joista esimerkkeinä SPEKin versio, Keski-Suomen Kylät ry:n näkemys, TTK:n työn vaaroihin keskittyvä lista ja PK-RH:n POA (Potentiaalisten Ongelmien Analyysi). Lait, standardit ja muu säätely antaa myös ohjausta vaarojen tunnistukseen asettamalla vastuita ja vaatimuksia toimintaan ja toimintaympäristöön liittyen.

Toteutuneet turvallisuuspoikkeamat ovat paras indikaattori vaarojen tunnistamiseen. Kannattaa siis ottaa huomioon sekä omassa toiminnassa, että vertaisryhmän toiminnassa tapahtuneet tapaukset. Joissain tapauksissa voi olla perusteltua käyttää myös ulkopuolista apua. Tällaisia tapauksia ovat erityisen vaativat ja erityisasiantuntemusta vaativat kohteet, sekä kohteet, joissa halutaan syventää jo aloitettua turvallisuustyötä.

 

Vaarojen tunnistus on jatkuvaa

Vaarojen tunnistukseen kuuluu myös aika-aspekti. Kerran tehty vaarojen tunnistus ei ole vielä valmis. Uusia vaaroja saattaa syntyä ympäristössä tai toiminnassa tapahtuvien muutosten seurauksena koska tahansa. Silloin on tärkeää tunnistaa uudet vaarat, jotta niihinkin voidaan reagoida. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset voivat myös osaltaan vaikuttaa uusien vaarojen syntyyn tai aiempien vaarojen vähenemiseen.

Määräaikaiset tarkastukset ja turvallisuusorientoituneet ihmiset jatkuvassa toiminnassaan ovat hyviä syntyvien vaarojen tunnistajia. Tärkeää on myös luoda malli tunnistettujen vaarojen ilmoittamiseksi eteenpäin. Seuraavissa kirjoituksissa paneudutaan riskien arviointiin ja syvennetään vaarojen tunnistamisen osaamista.

Tämä blogi on toinen osa omatoimista varautumista käsittelevää blogisarjaa. Ensimmäisessä osassa esitellään omatoimisen varautumisen perusteet. Seuraavassa, kolmannessa osassa, on aiheena riskinarvioinnin alkeet.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

SPPL: Suomessa tapahtuu viisi tuhopolttoa päivittäin

Uudenmaan alueella on tapahtunut lähiviikkoina useita tuhopolttoja tai niiksi epäiltyjä tulipaloja....

Paloturvallisuus
2 min read

SPPL: Erityisryhmien asumisen paloturvallisuus

Tulipalo on aina vaarallinen, mutta erityisen vaarallinen se on ihmisille, jotka eivät syystä tai...

Koulutus
2 min read

Hissien käyttö tulipalon aikana

Miksi hissiä ei saa käyttää tulipalon aikana?

”Tulipalon aikana hissin käyttö on kielletty” –...

Hissit
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.