Hissien käyttö tulipalon aikana

Miksi hissiä ei saa käyttää tulipalon aikana?

”Tulipalon aikana hissin käyttö on kielletty” – teksti on varmasti tuttu kaikille hissin käyttäjille. Miksi hissin käyttö on kielletty tulipalon aikana? Eikö hissillä olisi helppoa evakuoida ihmisiä rakennusten ylemmistä kerroksista, varsinkin heitä, jotka ovat liikuntarajoitteisia?

 

Alkuperä

1960-luvulla havaittiin, että tulipalosta syntyvä lämpö voi aiheuttaa hissin kutsupainikkeen vaurioitumisen siten, että hissin ohjausjärjestelmä tulkitsee tämän normaaliksi hissikutsuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hissi voi ajautua kerrokseen, jossa tulipalo on. Tulipalo voi myös aiheuttaa sähkökatkon. Tällöin hissi, jossa ei ole sähkön varasyöttöä, juuttuu kerrokseen tai kerrosten välille. Vanhemmissa hisseissä tulipalon lämpö voi aiheuttaa hissin ovien vääntymisen tai esimerkiksi kaapelivaurion, joka voi aiheuttaa hissin jumiutumisen. Suuremmat rakennevauriot voivat johtaa hissikuilun romahtamiseen. Sanomattakin on selvää, että hississä oleva henkilö joutuu vaaraan kaikissa edellä mainituissa tilanteissa.

 

Hissistä pelastaminen

Tukesin mukaan hissistä pelastaminen vaatii perehtymistä, ammattitaitoa ja hissitekniikan riittävää tuntemusta. Väärät työtavat voivat johtaa sekä pelastettavan, että pelastajan altistumiseen vaaralle. Yleensä pelastaminen vaatii myös pääsyä hissin konehuoneeseen, josta löytyy hissin käyttölaitteet ja tarvittavia lisäohjeita pelastamisen suorittamiseksi (Tukes 2017, Hissien huolto, muutostyöt ja tarkastukset). Mikäli rakennuksessa on tulipalo ja hissi jumiutuu esimerkiksi kerrosten välille, joutuu pelastaja toimimaan nopeammin tai hän voi itse altistua tulipalolle, jolloin virheiden mahdollisuus kasvaa. Tulipalo tai savukaasut voivat myös estää pääsyn hissikonehuoneeseen, joka edelleen vaikeuttaa pelastamista. Lisäksi toimintaan joudutaan todennäköisesti sitomaan pelastuslaitoksen resursseja, joka on pois muusta sammutus- ja pelastustyöstä.

 

Nykytilanne

Nykyaikaisissa hisseissä on järjestelmiä, joilla pyritään ehkäisemään tulipalon aiheuttamia vaaroja hissin käyttäjille. Nykyaikaisiin paloilmoitinjärjestelmiin voidaan lisätä hissiohjauksia. Tyypillinen esimerkki tästä on, että paloilmoitinkeskus ohjaa rakennuksen hissejä laskeutumaan aiemmin määritettyyn kerrokseen (yleensä pohjakerros) ja tämän jälkeen järjestelmä estää hissien käytön, kunnes palohälytys on ohi. Tällaisilla ohjauksilla saatetaan ihmiset turvaan ja säästetään pelastuslaitoksen resursseja itse sammutus- ja pelastustyöhön.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Väestönsuojelun ensimmäiset askeleet

1915 Württembergin herttua Albrechtin johtamat Saksan keisarikunnan joukot tekivät historiaa...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

SPPL: Tulityöturvallisuuden seminaari

Tulityöt aiheuttavat vuosittain lähes 200 tulipaloa. Tulitöiden turvallinen toteutus on työn...

Turvallisuus
3 min read

SPPL: Erityisryhmien asumisen paloturvallisuus

Tulipalo on aina vaarallinen, mutta erityisen vaarallinen se on ihmisille, jotka eivät syystä tai...

Koulutus
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.