Riskienhallinnasta tunnutaan tehneen oikeaa salatiedettä. Luepa vaikka tämä Wikipediasta löytyvä kuvaus:

"Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Merkittäviä riskejä ovat ne, joista tietoisuus vaikuttaa tai vaikuttaisi organisaation johdon päätöksentekoon. Riskienhallinta on prosessi, joka nivoutuu toimintoihin, joiden riskejä käsitellään."

Asia ei kuitenkaan ole aivan noin vaikeatulkintainen. Riskienhallinta on määrätietoista työtä tunnistettuihin riskeihin varautumiseksi. Riskienhallintaa voidaan tehdä monella tavalla. Oikean tavan valitseminen vaatii aina tapauskohtaista arviota, kuten riskin tyypin ja vakavuuden arvioimista. Tässä tekstissä perehdymme alustavasti riskien luokitteluun ja riskienhallinan tapoihin. Tärkeintä on kuitenkin aloittaminen ja sitä seuraava jatkuva kehittäminen. Opit varmasti paremmaksi riskienhallitsijaksi ajan kanssa.

 

Riskien luokittelusta

Riskejä voidaan luokitella monella tavalla, eikä luokittelu ole missään nimessä pakollista. Laaja kategorisointi tapahtuu yleensä vahinkoriskien ja liiketoimintariskien välillä. Vahinkoriskit ovat haitallisia ja odottamattomia tapahtumia tai tapahtumaketjuja, jotka syntyvät esimerkiksi inhimillisistä virheistä, ympäristöstä, laitteiden tai järjestelmien vikaantumisesta tai rikkoontumisesta. Liiketoimintariskit ovat sellaisia liiketoiminnan panostuksia, joissa potentiaalisen palkkion vastapainona on liiketoiminnan epäonnistuminen. Liiketoimintariskillä on siis tavallisesti positiivinen vastapuoli, siinä missä vahinkoriskillä ei tällaista tavallisesti ole.

Vahinkoriskit mielletäänkin tavallisesti riskinhallinnan kohteeksi. Liikeriskejä hallitaan muilla prosesesseilla ja niihin sisältyy eksplisiittinen riskin otto. Vahinkoriskejä voidaan luokitella vaikka riskin aiheuttajan, tapahtumaympäristön tai toiminnan kautta. Riskin aiheuttajia voivat olla luonto, ihminen, rakennus, laite tai muut sellaiset. Tapahtumaympäristöön sidotut riskit voivat olla saman syyn aiheuttamia, mutta vaikutuksiltaan tai hallinnan tavoiltaan erilaisia. Tulipalon hallinta metsämaastossa on erilainen tapahtuma kuin ullakolla. Toimintaan sidottu riski voi löytyä vaikka matkustettaessa.

 

Riskienhallinnan tapoja

Nopea versio: Voitko poistaa riskin? Jos se ei onnistu, voitko vähentää riskin todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta? Jos sekään ei onnistu, voitko siirtää riskiä? Jos sekään ei onnistu, voit aina hyväksyä riskin.

Selitys: Minulla on riskinä ajaa aamulla kolari työmatkalla. Olen poistanut riskin käyttämällä julkisia kulkuneuvoja. Minulla on myös riskinä, että myöhästyn tapaamisistani. Olen vähentänyt myöhästymisen todennäköisyyttä lähtemällä aiemmin tapaamisiini. Jos kuitenkin meinaan myöhästyä, ilmoitan, että tulen hieman myöhässä. Näin seurausten vakavuus tavallisesti pienenee. Tapaamisen jälkeen kävelen kadulla ja kaadan vahingossa tikkaat, joilla työmies työskentelee. Riskinä on, että minua syytetään vahingonteosta, josta saattaisin joutua lailliseen edesvastuuseen. Tätä varten olen siirtänyt korvauksiin liittyvää riskiä vakuuttamalla itseni vastuuvakuutuksella. Kun tulen myöhässä kotiin aiheuttamani hässäkän vuoksi, on minulla riskinä saada pahaa silmää. Sen riskin minä olen hyväksynyt.

Syvemmälle riskienhallintaan paneudumme tulevissa teksteissä.

Tämä blogi on neljäs osa omatoimista varautumista käsittelevää blogisarjaa. Aiemmat osat ovat Omatoimisen varautumisen perusteet, Vaarojen tunnistus ja Riskinarvioinnin alkeet.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.