Palokuormat kiinteistön alueella - mitä niistä tulee tietää?

Moni isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö on joutunut puuttumaan kiinteistön tiloihin jätettyihin esineisiin, jotka aiheuttavat riskin palo- ja poistumisturvallisuudelle. Pelastuslaki (379/2011 §9) tarjoaa selkeät ohjeet koskien rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;

2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

 

Yleisimmät palokuormat

Palovaaralliset aineet

Palovaarallisten aineiden säilyttäminen esimerkiksi varastokopeissa on kiellettyä. Palovaarallisia aineita ovat muun muassa kaikki helposti syttyvät aineet ja nestekaasut. Tuotteissa on yleensä varoittava symboli, jossa on liekin kuva nelikulmaisella pohjalla.

Uloskäytävät

Uloskäytävillä, eli porraskäytävissä, kellarin kulkureiteillä tai varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Esteettömät kulkureitit ovat tärkeitä esteettömän poistumisen ja pelastustoiminnan kannalta.

Jäteastiat tai jätekatokset

Suositeltu etäisyys jäteastiaryhmille tai jätekatokselle on 8 metriä rakennuksesta. Tätä etäisyyttä voidaan kuitenkin pienentää paloteknisillä ratkaisuilla, kuten palo-osastoinnilla. Osastointi voi olla suositeltavaa esimerkiksi vanhemmissa kiinteistöissä, joissa jäteastioita ei voi sijoittaa turvallisen etäisyyden päähän.

palokuormat-3.png

Lastenvaunut

Lastenvaunuja ei saa säilyttää porrashuoneessa. Esimerkiksi ilkivallan takia sytytetyt lastenvaunut tai -rattaat vaarantavat poistumisturvallisuuden ja voivat sytyttää laajemman tulipalon.

Mopot

Välillä kesäkäytössä olevia mopoja halutaan säilyttää sisätiloissa. Taloyhtiö voi päättää, voiko pyörävarastossa säilyttää mopoa talven yli. Silloin tankin pitää olla tyhjä ja akkukaapelit irti koko säilytyksen ajan.

Autotalli

Autotallissa saa säilyttää ajoneuvojen lisäksi autonrenkaat, perämoottorin, auton huoltoon tarvittavat varaosat ja työkalut sekä ulkoiluun ja liikuntaan liittyvät välineet.

Autohalli

Autohallit ovat tarkoitettu vain autojen pysäköimiseen. Näin ollen esimerkiksi auton renkaiden säilytys on kielletty autohallissa. Autohalliksi lasketaan vähintään kolmen autopaikan autosuojat, joiden pinta-ala on vähintään 60 neliömetriä.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta planbrothers.io ja pelastussuunnitelma.fi.

Related posts

Autosuojat

Mitä erilaisia autosuojia on ja mitkä ovat niiden erot? Mitä saan säilyttää autosuojassa?...

Kiinteistöturvallisuus
4 min read

Turvallisuuteen liittyvät piirrokset ja opasteet

Kiinteistön tontilta ja siellä sijaitsevista rakennuksista löytyy usein erilaisia opasteita ja...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Kiinteistöturvallisuus - Näin koulutat kiinteistön käyttäjät

Kiinteistöturvallisuus on monialainen kokonaisuus, jota voidaan osin parantaa yksinkertaisin ja...

Kiinteistöturvallisuus
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.