Kiinteistöturvallisuus - Näin koulutat kiinteistön käyttäjät

Kiinteistöturvallisuus on monialainen kokonaisuus, jota voidaan osin parantaa yksinkertaisin ja helpoin keinoin. Se tarvitsee tavallisesti usean asian samanaikaista kehittämistä todellisen parannuksen aikaansaamiseksi. Yksi turvallisuutta lisäävä oleellinen osa on käyttäjien koulutus ja toiminnan testaus. Koulutuksella ja testauksella voidaan helpoiten saavuttaa todellisia ja mitattavia vaikutuksia.

 

Ihmisten osaaminen kannattaa testata

Siinä missä kiinteistöteknisiä järjestelmiä ja turvallisuustekniikkaa koskee tarkastusvelvollisuus, ihmisten osaamisen testaaminen on täysin vapaaehtoista suurimmassa osassa kiinteistöjä. Poikkeuksiakin on: esimerkiksi tilapäiset tulityöt vaativat aina tekijältään tulityökorttia.

Kiinteistöturvallisuuden parantamiseksi on tarjolla useita koulutuspaketteja ja ohjeita, joita voi itse käyttää. Lisäksi useat turvallisuusalan yritykset ja yhteisöt tarjoavat kiinteistöturvallisuuskoulutusta. Suomen Palopäällystöliitto on hyvä esimerkki yhteisöstä, joka tarjoaa laadukasta turvallisuuskoulutusta kiinteistöille.

Kiinteistön turvallisuuskoulutus on hyvä aloittaa pelastussuunnitelman teon tai päivityksen yhteydessä.

 

Koulutuspolku turvallisempaan kiinteistöön

Miten ihmisten koulutus ja taitojen testaus kannattaa järjestää? Paras tapa on rakentaa eri osa-alueista yhtenäinen koulutuspolku.

Koulutuspolku.png

Ensimmäisessä vaiheessa tiedotetaan kiinteistön käyttäjiä koko prosessista ja annetaan halukkaille mahdollisuus osallistua sekä pelastussuunnitelman laadintaan että koulutuksen suunnitteluun. Monelle jo tämä on silmiä avaava kokemus.

Toisessa vaiheessa jaetaan laadittu pelastussuunnitelma ja siihen liittyvät turvallisuusohjeet parhaiten kyseiseen kiinteistöön soveltuvalla tavalla ja mahdollisuuksien mukaan monikanavaisesti. Samalla kutsutaan koko kiinteistön väki osallistumaan turvallisuuskävelylle tai kiinteistöturvallisuuden koulutustapahtumaan. Turvallisuuskävely järjestetään aina kyseisessä kiinteistössä, mutta muut koulutustapahtumat voidaan järjestää joustavasti muuallakin.

Kolmannessa vaiheessa järjestetään kyseinen koulutus, jossa pyritään avaamaan ajatuksia herättävää keskustelua. Tavallisesti on hyvä, että mukana on turvallisuusalan ammattilainen, kuten palotarkastaja tai turvallisuuskonsultti. Näin voidaan vastata suoraan yleisimpiin kysymyksiin ja tapahtumasta jää osallistujille hyvä muisto.

Neljännessä vaiheessa päivitetään turvallisuusdokumentteja koulutustapahtuman havaintojen mukaisesti ja jaetaan uudistettu dokumentaatio kiinteistön käyttäjille. Samalla voidaan kutsua kiinteistön käyttäjät osallistumaan poistumisharjoitukseen, jossa voidaan testata ihmisten kykyä ja nopeutta poistua rakennuksesta turvalliseen paikkaan. Poistumisharjoituksessa kannattaa tehdä havaintoja harjoittelutilanteessa esille tulevista turvallisuushuomioista. Samalla kannattaa kirjata ylös myös poistumiseen kulunut aika. Tällöin saadaan helposti verrattava ja ymmärrettävä mittari kiinteistöturvallisuuteen. Seuraava poistumisharjoitus voidaan järjestää ilman ennakkovaroitusta myöhemmin. Tällöin saadaan todenmukaisempi kuva ihmisten kyvystä poistua rakennuksesta.

Viides vaihe on koulutuksen ja dokumenttien jatkuva ylläpito ja uusien henkilöiden perehdyttäminen kiinteistön turvallisuusasioihin.

 

Kiinteistöturvallisuus on jatkuva prosessi

Parhaassa tapauksessa turvallisuuskoulutus luo kiinteistöön turvallisuuskulttuuria, jonka ytimessä ovat oikeat toimintamallit vaara- ja poikkeustilanteisiin. Kun tietoisuus turvallisuusasioista lisääntyy, voidaan samalla muodostaa uusia malleja esimerkiksi turvallisuuspuutteiden ilmoittamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta planbrothers.io ja pelastussuunnitelma.fi.

Related posts

Testattu kiinteistötekniikka luo turvallisuutta

Kiinteistöturvallisuus on monialainen kokonaisuus, jota voidaan osin parantaa yksinkertaisin ja...

Turvallisuus
2 min read

Palokuormat kiinteistön alueella - mitä niistä tulee tietää?

Moni isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö on joutunut puuttumaan kiinteistön tiloihin jätettyihin...

Palokuormat
2 min read

Kiinteistöhuollon vaikutus turvallisuuteen

Kiinteistöhuollon vaikutus kiinteistön käyttäjien turvallisuuteen on kiistaton. Onnistuneen...

Turvallisuus
2 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.