Kirjallisuus koskien pelastussuunnittelua Suomessa

Pelastussuunnittelu on säädelty laissa. Laki ja valtioneuvoston asetus määrittelevät milloin pelastussuunnitelma on laadittava kiinteistölle. Vaikka pelastussuunnittelu perustuu lakisääteisyyteen, siitä ei ole yleisesti saatavilla kovinkaan paljon kirjallisuutta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on julkaissut kaksi ohjekirjaa pelastussuunnitelmien tekoa varten: Pelastussuunnitelma. Opas yrityksille ja työyhteisöille (Majamaa, J. 2013) ja Pelastussuunnittelu: opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon (Hatakka, I. 2012). Nimensä mukaisesti toinen ohjeistuksista on kirjoitettu liikekiinteistöjä varten ja toinen asuinkiinteistöjä silmällä pitäen. Edellisten tyylinen julkaisu on sisäministeriön julkaisu Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta vuodelta 2012. Tämä ohjeistus on tarkoitettu asuinkiinteistöjä varten.

Suurin osa pelastussuunnitteluun liittyvästä kirjallisuudesta löytyy internetistä, lyhyenä ohjeistuksena. Tieteellisiä kirjoituksia pelastussuunnittelusta Suomessa ei löydy muuten, kuin opinnäytetöiden muodossa. Näissäkin tapauksissa on usein tehty pelastussuunnitelma tiettyä yritystä varten.

Merkityksellisin ja laillisesti sitovin kirjallisuus pelastussuunnittelusta on Pelastuslaki 379/2011 ja sen perusteella annettu Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407.

Kirjallisuus koskien pelastussuunnittelua Suomessa on harvassa. Kirjallisuus, joka on saatavilla, on kuitenkin pääsääntöisesti selkeää, luotettavaa ja perustuu lakiin tai viranomaislähteisiin.

 

Kirjallisuuden kieli

Suurin osa kirjallisuutta, joka koskee pelastussuunnittelua Suomessa on saatavilla ainoastaan suomeksi. Yllä mainitut SPEK:n julkaisemat kirjat ovat saatavilla myös ruotsin kielellä, kuten myös Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.52011/407.

Kirjallisuutta ei löydy juurikaan muilla kielillä. Poikkeuksena tästä on Pelastuslaki 379/2011, josta on saatavilla myös englanninkielinen käännös. Tämä käännös ei kuitenkaan ole laillisesti sitova itsessään.

Lisätietoja pelastussuunnitelusta löytyy myös muun muassa seuraavista julkaisuistamme:

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Pelastussuunnitelma - Yleisimmät kysymykset

Kokosimme yhteen yleisimmät kysymykset koskien pelastussuunnitelmaa.

Pelastussuunnitelma
5 min read

Kiinteistön pelastussuunnitelma vs. toimijan pelastussuunnitelma

Kiinteistön pelastussuunnitelma ja toimijan pelastussuunnitelma ovat kaksi erillistä suunnitelmaa,...

Pelastussuunnitelma
3 min read

Pelastussuunnitelma - Parhaat käytännöt

Pelastussuunnitelmaa koskevien yleisimpien kysymysten lisäksi, haluamme antaa vastauksia myös...

Pelastussuunnitelma
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.