Kohdekortti

Kohdekortti on dokumentti, joka laaditaan kohteisiin joissa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitteisto. Kohdekortti palvelee pelastuslaitoksen toimintaa hälytystilanteessa.

Kohdekorttiin kuvataan pelastustoiminnan näkökulmasta keskeisiä tietoja, joita ovat muun muassa:

  • kohteen nimi ja osoite
  • avainsäilön/putkilukon sijainti
  • paloilmoitinkeskuksen sijainti
  • savunpoisto
  • ilmanvaihdon hätäpysäytys
  • veden pääsulun ja sähköpääkeskuksen sijainnit
  • yhteyshenkilöt

Kohdekortti-1-1.jpg

(Kuvan lähde: Helsingin kaupunki, Pelastuslaitos - Kohdekortti.)

Alueittain pelastuslaitoksilta löytyy dokumenttipohja, johon tiedot kirjataan. Kohdekortin tiedot tulee päivittää, mikäli niihin tulee muutoksia. Kohdekortti toimitetaan pelastuslaitokselle. Ohjeet kohdekortin täyttämiseen ja lähettämiseen löytyvät alueellisen pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Osassa pelastuslaitoksia kohdekortin liitteeksi tulee myös erillinen kohdepiirros, johon kuvataan muun muassa:

  • alueella sijaitsevat rakennukset ja varastot
  • kiinteistöä sivuavat kadut ja tiet nimettyinä
  • palokunnan tulo/hyökkäysreitti paloilmoitinkeskukselle

Kohdepiirroksen ohjeissa on kuvattu myös symbolit, joita piirroksessa tulee käyttää.

kohdekortti2.png

(Kuvan lähde: Päijät-Hämeen pelastuslaitos - ohjeet ja lomakkeet.)

Kohdekorttiasioihin liittyviä lisätietoja saa tarvittaessa alueen pelastusviranomaiselta.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Kirjallisuus koskien pelastussuunnittelua Suomessa

Pelastussuunnittelu on säädelty laissa. Laki ja valtioneuvoston asetus määrittelevät milloin...

Pelastussuunnitelma
3 min read

Pelastussuunnitelma - Yleisimmät kysymykset

Kokosimme yhteen yleisimmät kysymykset koskien pelastussuunnitelmaa.

Pelastussuunnitelma
5 min read

Pelastussuunnitelma - Parhaat käytännöt

Pelastussuunnitelmaa koskevien yleisimpien kysymysten lisäksi, haluamme antaa vastauksia myös...

Pelastussuunnitelma
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.